Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 7.6.2018
Променен 14.7.2021

Професор дфн
Валентин Николов Попов
2018Заявление

Творческа биография

Допълнение към формуляра

Най-важни постижения

Справка

Научни трудове

Цитирания по въглеродни структури

Цитирания по метални оксиди

Google Scholar Citations

Цитирания по Web of Science